Rekenen

Aanlegspel: lamineren, kaartjes los knippen en de puzzel kan gemaakt worden. (plak er magnetisch tape achter en je kunt het op het whiteboard laten doen)

De meeste spellen hebben 2 versies, de tweede versie is met steunkleuren en dus wat makkelijker.

Mini loco van de tafels: hier

zeshoek – tafels breuken breuken, samen 1
breuken en decimalen breuken en decimalen 2 breuken en procenten breuken en procenten 2
dubbele en halve dubbele en halve 2 aanlegspel splitsingen van 10 plus-sommen tot 10
aanlegspel tafels aanlegspel tafels, iets makkelijker aanlegspel kleuren min-sommen tot 10
splitsen  cijfers positioneren tafels 1-5 tafels 6-10
werkboekje splitsen cijfers positioneren tafels 1-5 tafels 6-10
Zoek de valse, sommen tot 10 Splitsmix Tafelmep 1 en 2 Tafelmep 3 en 4
zoek de valse - sommen onder 10 splitsmix tafelspel 1 en 2 tafelspel 3 en 4
Tafelmep 5 en 10 Tafelmep 6 en 7 Tafelmep 8 en 9 deeltafels
tafelspel 5 en 10 tafelspel 6 en 7 tafelspel 8 en 9 tafelspel 6 en 7
Tafelmix 1 Tafelmix 2 Tafelmix 3 Tafelmix 4