Mini Loco


Deze Mini Loco bladen (verschillende thema’s, de klanken en de tafels) heb ik gemaakt voor de kinderen van de COBO (taalklas voor nieuwkomers).  Kinderen die kunnen lezen kunnen via de afkijkplaat de juiste woorden bij de dieren vinden. De kinderen die niet kunnen lezen, vergelijken de letters van de afkijkplaat met die van het locoblad (visuele discriminatie).

Er zijn twee versies, de makkelijkste heeft eerst plaatjes waarbij het woord gevonden moet worden. Bij de moeilijkere worden eerst de woorden gelezen en is het de bedoeling de plaatjes erbij te zoeken.

Bij de jongste kinderen gebruiken we vooral de klank loco. De korte klanken bevatten voornamelijk mkm-woorden en kunnen uiteindelijk door de kinderen gelezen worden.

dieren in het wild locodieren in het wild plaat